01-02 lutego 2020, Wrocław

PL | EN

Debiuty PZKFiTS 2019

 

Wyniki zawodów >

Już wkrótce przedstawimy zwycięzców tegorocznej edycji w ich codziennej odsłonie!

 

 


Tu pojawia się galeria (proszę nie usuwać tego bloku)

 

PROGRAM ZAWODÓW 2019:

23 lutego 2019 r. (sobota):
wejście na obiekt (otwarcie bramek) – godz. 09:30
Godz. 10:00 - 1 BLOK ZAWODÓW
- fitness kobiet - I runda (program dowolny – 90 sekund)
- fitness mężczyzn - I runda (program dowolny – 90 sekund)
- fitness sylwetkowe 163 cm – eliminacje
- fitness sylwetkowe +163 cm – eliminacje
- fitness sylwetkowe 163 cm – I runda (ocena sylwetki w dowolnym bikini)
- fitness sylwetkowe +163 cm – I runda (ocena sylwetki w dowolnym bikini)
- fitness atletyczne kobiet – I runda (porównania)
- kulturystyka klasyczna mężczyzn 175 cm – eliminacje
- kulturystyka klasyczna mężczyzn 180 cm – eliminacje
- kulturystyka klasyczna mężczyzn 175 cm – I runda (porównania)
- kulturystyka klasyczna mężczyzn +180 cm – eliminacje
- kulturystyka klasyczna mężczyzn 180 cm – I runda (porównania)
- kulturystyka klasyczna mężczyzn +180 cm – I runda (porównania)
- fitness kobiet – II runda (ocena sylwetki w stroju bikini)
- fitness mężczyzn – II runda (ocena sylwetki)
- fitness sylwetkowe 163 cm – Finał: II runda (I-walking + ocena sylwetki w bikini)
- fitness sylwetkowe +163 cm – Finał: II runda (I-walking + ocena sylwetki w bikini)
- fitness atletyczne kobiet open – Finał: II runda (4 pozy obowiązkowe + dogrywka) i III
 runda (program dowolny – 60 sekund)
- 1 BLOK DEKORACJI: Fitness kobiet, Fitness mężczyzn, Fitness atletyczne kobiet,
 Fitness sylwetkowe kobiet
- Fitness sylwetkowe OPEN + dekoracja
- kulturystyka klasyczna mężczyzn 175 cm – Finał: II runda (pozy obowiązkowe i dogrywka) i III
runda (program dowolny)
- kulturystyka klasyczna mężczyzn 180 cm – Finał: II runda (pozy obowiązkowe i dogrywka) i III
runda (program dowolny)
- kulturystyka klasyczna mężczyzn +180 cm – Finał: II runda (pozy obowiązkowe i dogrywka) i III
runda (program dowolny)
- 2 BLOK DEKORACJI: Kulturystyka klasyczna mężczyzn 175 cm, 180 cm, +180 cm
- Kulturystyka klasyczna OPEN + dekoracja
Ok. godz. 14:00 - Przerwa 40 minut


2 BLOK ZAWODÓW
- fit model kobiet – eliminacje
- fit model mężczyzn – eliminacje
- wellness fitness kobiet – eliminacje
- fitness plażowe mężczyzn 174 cm – eliminacje
- fitness plażowe mężczyzn 178 cm – eliminacje
- fitness plażowe mężczyzn 174 cm – I runda (zwroty i porównania)
- fitness plażowe mężczyzn 178 cm – I runda (zwroty i porównania)
- fit model kobiet – I runda (porównania)
- fit model mężczyzn – I runda (porównania)
- wellness fitness kobiet – I runda (porównania)
- fitness plażowe mężczyzn 182 cm – eliminacje
- fitness plażowe mężczyzn +182 cm – eliminacje
- fitness plażowe mężczyzn 182 cm – I runda (zwroty i porównania)
- fitness plażowe mężczyzn +182 cm – I runda (zwroty i porównania)
- fit model kobiet – Finał: II runda (zwroty)
- fit model mężczyzn – Finał: II runda (zwroty)
- wellness fitness kobiet – Finał: II runda (I-walking + zwroty)
- fitness plażowe mężczyzn 174 cm – Finał: II runda (indywidualna prezentacja + zwroty)
- fitness plażowe mężczyzn 178 cm – Finał: II runda (indywidualna prezentacja + zwroty)
- fitness plażowe mężczyzn 182 cm – Finał: II runda (indywidualna prezentacja + zwroty)
- fitness plażowe mężczyzn +182 cm – Finał: II runda (indywidualna prezentacja + zwroty)
- fit model mężczyzn – Finał: III runda (prezentacja indywidualna w stroju sportowym)
- fit model kobiet – III runda (prezentacja w sukni wieczorowej)
- 3 BLOK DEKORACJI: Fitness plażowe mężczyzn 174 cm, 178 cm, 182 cm i +182 cm, Fit
model kobiet, Fit model mężczyzn, Wellness fitness kobiet
- Fitness plażowe mężczyzn OPEN + dekoracja


24 lutego 2019 r. (niedziela):
wejście na obiekt (otwarcie bramek) - godz. 09:30
Godz. 10:00 - 3 BLOK ZAWODÓW
- kulturystyka mężczyzn 70 kg, 75 kg, 80 kg – eliminacje (jeśli >15)
- fitness plażowe atletyczne - eliminacje
- kulturystyka mężczyzn 70 kg – I runda (porównania)
- kulturystyka mężczyzn 75 kg – I runda (porównania)
- kulturystyka mężczyzn 80 kg – I runda (porównania)
- fitness plażowe atletyczne – I runda (zwroty i porównania)
- bikini fitness 163 cm – eliminacje
- bikini fitness 168 cm – eliminacje
- bikini fitness 163 cm – I runda (porównania)
- bikini fitness 168 cm – I runda (porównania)
- kulturystyka mężczyzn 70 kg – Finał: II runda (pozy obowiązkowe + dogrywka) i III runda
(program dowolny)
- kulturystyka mężczyzn 75 kg – Finał: II runda (pozy obowiązkowe + dogrywka) i III runda
(program dowolny)
- kulturystyka mężczyzn 80 kg – Finał: II runda (pozy obowiązkowe + dogrywka) i III runda
(program dowolny)
- fitness plażowe atletyczne – Finał: II runda (indywidualna prezentacja + zwroty)
- bikini fitness 163 cm – Finał: II runda (I-walking + zwroty)
- bikini fitness 168 cm – Finał: II runda (I-walking + zwroty)
4 BLOK DEKORACJI: Kulturystyka 70 kg, 75 kg, 80 kg, Fitness plażowe atletyczne,
Bikini-fitness 163 cm, 168 cm

Ok. godz. 13:30 - Przerwa 40 minut


4 BLOK ZAWODÓW
- bikini fitness 172 cm – eliminacje
- bikini fitness +172 cm – eliminacje
- Classic Physique open – eliminacje
- bikini fitness 172 cm – I runda (porównania)
- bikini fitness +172 cm – I runda (porównania)
- Classic Physique open – I runda (porównania)
- kulturystyka mężczyzn 85 kg, 90 kg, +90 kg – eliminacje (jeśli >15)
- kulturystyka mężczyzn 85 kg – I runda (porównania)
- kulturystyka mężczyzn 90 kg – I runda (porównania)
- kulturystyka mężczyzn +90 kg – I runda (porównania)
- bikini fitness 172 cm – Finał: II runda (I-walking + zwroty)
- Classic Physique open – Finał: II runda (zwroty + pozy obowiązkowe + dogrywka) i III runda
 (program dowolny)
- kulturystyka mężczyzn 85 kg – Finał: II runda (pozy obowiązkowe + dogrywka) i III runda
 (program dowolny)
- kulturystyka mężczyzn 90 kg – Finał: II runda (pozy obowiązkowe + dogrywka) i III runda
 (program dowolny)
- bikini fitness +172 cm – Finał: II runda (I-walking + zwroty)
- kulturystyka mężczyzn +90 kg – Finał: II runda (pozy obowiązkowe + dogrywka) i III runda
(program dowolny)
- 5 BLOK DEKORACJI: Bikini-fitness 172 cm i +172 cm, Classic Physique, Kulturystyka 85 kg,
90 kg, +90 kg
- bikini fitness OPEN + dekoracja

- kulturystyka mężczyzn OPEN + dekoracja


Regulamin Debiutów PZKFITS 2019 >

 

  


FIWE 2019

             

Galeria 2019

Galeria 2018

Galeria 2017